Oferta na administrowanie Wspólnotą mieszkaniową

Nasza oferta na administrowanie Wspólnotą mieszkaniową czy zarządzanie konkretną nieruchomością, będzie indywidualnie dostosowana do oczekiwań i możliwości finansowych każdego klienta. Nie ma dla nas znaczenia, czy jesteś Deweloperem planującym oddanie nowej nieruchomości pod zarząd czy jesteś członkiem istniejącej Wspólnoty poszukującej nowego zarządcy. Najpierw poznamy Twoje oczekiwania co do samej współpracy i jej zakresu, następnie poznamy nieruchomość i jej parametry, aby przygotować optymalną propozycję na zarządzanie nieruchomością.

 

Zakres obowiązków zarządcy nieruchomości Toruń

Do zakresu obowiązków zarządcy nieruchomości zalicza się zarówno obowiązki okresowe, wynikające z poszczególnych przepisów prawa jak i obowiązki bieżące, wynikające z codziennego funkcjonowania nieruchomości i bieżących potrzeb lokatorów. Do podstawowych i poszerzonych czynności, jakie możemy dla Państwa wykonywać jako administracja Wspólnoty Mieszkalnej zaliczyć trzeba przede wszystkim:

 

1. ewidencjonowanie lokali i ich właścicieli oraz istotnych danych teleadresowych do członków Wspólnoty;

2. prowadzenie księgi budowlanej obiektu mieszkaniowego zgodnie z przepisami prawa oraz utrzymanie i archiwizowanie dokumentacji technicznej, budowlanej i wykonawczej nieruchomości;

3. zlecanie okresowych oraz doraźnych kontroli stanu technicznego budynku, a także przeglądów budowlanych wynikających z odrębnych przepisów prawa;

4. nadzór nad bieżącymi konserwacjami oraz naprawami i remontami – gwarancyjnymi w okresie rękojmi budynku lub pogwarancyjnymi, finansowanymi zarówno z funduszów eksploatacyjnych jak i celowych (remontowych);

5.  zapewnienie ciągłości dostaw niezbędnych mediów do nieruchomości (gaz, woda, energia elektryczna i cieplna itp.) poprzez podpisywanie w imieniu Wspólnoty stosownych umów z lokalnymi firmami i dostawcami;

6. wyliczanie realnych kosztów zużycia wody i ciepła przez poszczególne lokale oraz pobieranie zaliczek na poczet prognozowanego zużycia w kolejnych okresach rozliczeniowych;

7. bieżące usuwanie drobnych usterek i zapobieganie niszczeniu oraz dewastacji części wspólnych nieruchomości;

8. zapewnienie stosownej polisy ubezpieczeniowej nieruchomości na wypadek rozmaitych szkód (od ognia, zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej, dochodzenia przyczyn usterek itp.);

9. wykonywanie pełnej księgowości poprzez obsługę płatności Wspólnoty i zobowiązań względem Wspólnoty, archiwizację dokumentów księgowych oraz prowadzenie sprawozdawczości finansowej zgodnie z przepisami prawa, a także poprzez odpowiadanie na bieżące zapytania członków Wspólnoty;

10. reprezentowanie Wspólnoty w sprawach prowadzonych przed urzędami i podmiotami zewnętrznymi, przygotowywanie pism i projektów odpowiedzi Zarządów;

11. niwelowanie zadłużenia Wspólnoty poprzez skuteczne ściąganie należności od jej członków.

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Zamknij