Oferta

Zapraszamy do współpracy
 


Nasza oferta na administrowanie Wspólnotą mieszkaniową czy zarządzanie konkretną nieruchomością, będzie indywidualnie dostosowana do oczekiwań i możliwości finansowych każdego klienta. Nie ma dla nas znaczenia, czy jesteś Deweloperem planującym oddanie nowej nieruchomości pod zarząd czy jesteś członkiem istniejącej Wspólnoty poszukującej nowego zarządcy. Najpierw poznamy Twoje oczekiwania co do samej współpracy i jej zakresu, następnie poznamy nieruchomość i jej parametry, aby przygotować optymalną propozycję na zarządzanie nieruchomością.


Co możemy dla Państwa zrobić ?


Do zakresu obowiązków zarządcy nieruchomości zalicza się zarówno obowiązki okresowe, wynikające z poszczególnych przepisów prawa jak i obowiązki bieżące, wynikające z codziennego funkcjonowania nieruchomości i bieżących potrzeb lokatorów. Do podstawowych i poszerzonych czynności, jakie możemy dla Państwa wykonywać jako administracja Wspólnoty Mieszkaniowej, zaliczyć trzeba przede wszystkim:

 1. ewidencjonowanie lokali i ich właścicieli oraz istotnych danych teleadresowych do członków Wspólnoty;
 2. prowadzenie księgi budowlanej obiektu mieszkaniowego zgodnie z przepisami prawa oraz utrzymanie i archiwizowanie dokumentacji technicznej, budowlanej i wykonawczej nieruchomości;
 3. zlecanie okresowych oraz doraźnych kontroli stanu technicznego budynku, a także przeglądów budowlanych wynikających z odrębnych przepisów prawa;
 4. nadzór nad bieżącymi konserwacjami oraz naprawami i remontami – gwarancyjnymi w okresie rękojmi budynku lub pogwarancyjnymi, finansowanymi zarówno z funduszów eksploatacyjnych jak i celowych (remontowych);
 5. zapewnienie ciągłości dostaw niezbędnych mediów do nieruchomości (gaz, woda, energia elektryczna i cieplna itp.) poprzez podpisywanie w imieniu Wspólnoty stosownych umów z lokalnymi firmami i dostawcami;
 6. wyliczanie realnych kosztów zużycia wody i ciepła przez poszczególne lokale oraz pobieranie zaliczek na poczet prognozowanego zużycia w kolejnych okresach rozliczeniowych;
 7. bieżące usuwanie drobnych usterek i zapobieganie niszczeniu oraz dewastacji części wspólnych nieruchomości;
 8. zapewnienie stosownej polisy ubezpieczeniowej nieruchomości na wypadek rozmaitych szkód (od ognia, zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej, dochodzenia przyczyn usterek itp.);
 9. wykonywanie pełnej księgowości poprzez obsługę płatności Wspólnoty i zobowiązań względem Wspólnoty, archiwizację dokumentów księgowych oraz prowadzenie sprawozdawczości finansowej zgodnie z przepisami prawa, a także poprzez odpowiadanie na bieżące zapytania członków Wspólnoty;
 10. reprezentowanie Wspólnoty w sprawach prowadzonych przed urzędami i podmiotami zewnętrznymi, przygotowywanie pism i projektów odpowiedzi Zarządów;
 11. niwelowanie zadłużenia Wspólnoty poprzez skuteczne ściąganie należności od jej członków.

Dlaczego My ?


Administrowanie osiedlami mieszkalnymi może się wydawać skomplikowanym i wielozadaniowym zajęciem, ale przed nami nie ma ono żadnych tajemnic. Obsługując Wspólnoty Mieszkaniowe poruszamy się w przepisach prawa, a tych bezpośrednio wpływających na codzienne życie lokatorów, jest całe mnóstwo. Profesjonalna administracja nieruchomościami wymaga doskonałej znajomości wszystkich tych przepisów oraz stosowania ich w codziennej obsłudze nieruchomości.

Począwszy od Ustawy o własności lokali szczegółowo opisującej procesy decyzyjne i wydatkowe we Wspólnotach Mieszkaniowych, poprzez rozliczne ustawy budowlane i infrastrukturalne mówiące m.in. o obowiązkowych przeglądach budowlanych i utrzymaniu stanu technicznego budynku, na szczegółowych rozporządzeniach np. o oznakowaniu poziomym i pionowym, kończąc. Znamy te przepisy szczegółowo i zawsze jesteśmy na bieżąco z istotnymi ich nowelizacjami, dzięki czemu możemy zawsze wyjaśnić wątpliwości, jakie może nieść ze sobą zarządzanie blokami mieszkalnymi – zwłaszcza składającymi się z wielu lokali.

Spośród członków Wspólnoty zawsze wybierany jest Zarząd, aby to mieszkańcy danego osiedla mieli pełną kontrolę nad bieżącym działaniem i funkcjonowaniem swojej Wspólnoty. My jako PTDom świadczymy wtedy przede wszystkim administrowanie nieruchomościami na zlecenie w zakresie uwzględniającym przede wszystkim takie działania, jak:

 • organizacja corocznych zebrań członków Wspólnoty z Zarządem;
 • kompleksowa obsługa księgowa (czynsze dla właścicieli, obsługa rachunków i faktur, prowadzenie sprawozdawczości finansowej);
 • prowadzenie archiwum z dokumentacją Wspólnoty;
 • przechowywanie, analizowanie i udostępnianie dokumentacji technicznej oraz projektowej i wykonawczej nieruchomości;
 • udostępnianie platformy e-kartoteka, na której członkowie Wspólnoty mają bieżący podgląd online do swoich rozliczeń finansowych;
 • rozliczanie zużycia ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania;
 • przygotowywanie pism i stanowisk Wspólnoty lub Zarządu do instytucji i podmiotów zewnętrznych;
 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 • prowadzenie biura obsługi klientów;
 • organizowanie okresowych i doraźnych przeglądów budowlanych, kontroli technicznych;

Aktualnie zarządzamy nieruchomościami w Toruniu, na nowoczesnych osiedlach: "Winnica", "Strefa Czasu", "Osiedle Artystyczne" czy "Nowe Batorego". Zarządzamy także nieruchomościami w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy JAR, zajmując się Osiedlami: "Naturia", "Botanika" oraz "Harmonia". Od 2022 roku jesteśmy także obecni na rynku bydgoskim, gdzie dbamy o nowoczesne Osiedla: "Panorama Wiślana" oraz "Urzecze". W sumie w Toruniu i Bydgoszczy troszczymy się o kilkadziesiąt nieruchomości tworzących blisko dwadzieścia Wspólnot Mieszkaniowych i zrzeszających przeszło 2000 lokali mieszkaniowych. W naszych budynkach znajdują się również lokale usługowe, więc wyróżnia nas także współpraca z partnerami biznesowymi. Te liczby mówią same za siebie, ale nie spoczywamy na laurach. Cały czas rozwijamy się dla Państwa i udoskonalamy swoje usługi - zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty po indywidualnym kontakcie. Dołącz do rodziny usatysfakcjonowanych klientów i partnerów PTDom Piotr Trzcionka i sprawdź jak wygląda profesjonalna i nowoczesna administracja nieruchomościami w Toruniu oraz Bydgoszczy.